Welcome

Chuyên mục này là nơi mình tổng hợp kiến thức về lập trình từ cơ bản như Pascal, C/C++ đến các ngôn ngữ ứng dụng rộng rãi như HTML, CSSJavacript cũng như các ngôn ngữ chuyên sâu trong xây dựng phần mềm lớn như C#

Nhiều ngôn ngữ lập trình quá!

Uk thì đúng vậy. Nếu bạn theo ngành công nghệ thông tin, thì việc bạn học lập trình là điều tất yếu! mà cũng chẳng cần phải học CNTT, học trung học đã phải học rồi trình rồi! Nhưng nên lựa chọn ngôn ngữ lập trình nào để học đầu tiên đây?

Việc lựa chọn ngôn ngữ lập trình nào để học chuyên sâu là tuỳ vào nhu cầu của bạn thôi:

  • Bạn học trung học - trường dạy gì thì học đó thôi: học cơ bản như Pascal, C/C++.
  • Bạn muốn lập trình web - Không thể bỏ qua HTML, CSSJavacript được.
  • Bạn muốn viết ứng dụng lớn chạy trên nhiều nền tảng: học C# hay Java thôi.

Lựa chọn con đường nào là tuỳ bạn! Lời khuyên của mình dành cho các bạn mới bắt đầu học lập trình! Nên học lập trình Web trước, tức là học HTML, CSSJavacript! Mọi thứ đều đơn giản, dễ viết, có sẵn các trình duyệt Web để dịch và chạy chương trình cũng như bẫy lỗi ngon lành. Lập trình thì chỉ cần Notepad, Notepad++, hay ngon nhất là Sublime Text là ổn!

Bình luận