Sản phẩm nổi bật

Đây là nơi trưng bày cũng như hướng dẫn sử dụng về các sản phẩm phần mềm từ đơn giản đến phức tạp, viết bằng các ngôn ngữ lập trình thông dụng như Pascal, C#, Javascript kết hợp với HTMLCSS.

SortViewer

SortViewer

Phầm mềm mô phỏng các thuật toán sắp xếp, chạy trên nền Web, viết bằng HTML, Javascript và CSS.

HC-Mix

HC-Mix

Add-in của Word được viết bằng C# hỗ trợ nhận dạng và trộn đề trắc nghiệm chuyên nghiệp.

HC-IDE

HC-IDE

Soạn thảo và chạy thử mã nguồn Online, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như Pascal, C, Java, Python, Ruby, ...

VietNamKey

VietNamKey

Bộ gõ tiếng Việt được viết bằng C#, hỗ trợ Unicode và Telex, đơn giản nhưng rất hiệu quả.

HC-Slider

HC-Slider

Add-in của jQuery dùng để thiết kế side show ảnh trên web, viết bằng HTML, Javascript và CSS.

qType

qType

Phần mềm hướng dẫn và hỗ trợ học gõ văn bản bằng 10 ngón tay, viết bằng Pascal cơ bản.