Giới thiệu HC-MIX

Chào mừng đến với cổng thông tin hướng dẫn cài đặt và sử dụng HC-MIX

Hướng dẫn cài đặt

Các tính năng nổi bật:

STT Tính năng Các phần mềm khác HC-MIX
1 Khả năng nhận diện đề Theo mẫu Linh hoạt
2 Hỗ trợ câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, 1 đáp án Chỉ 4 hoặc 5 lựa chọn Không giới hạn số lựa chọn
3 Hỗ trợ câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, nhiều đáp án Không
4 Hỗ trợ câu hỏi trắc nghiệm “đúng – sai” Không
5 Hỗ trợ câu hỏi trắc nghiệm ghép đôi – nối kết Không
6 Hỗ trợ câu hỏi trắc nghiệm điền khuyết – Câu trả lời ngắn hoặc tự luận Không
7 Hỗ trợ câu hỏi trắc nghiệm sắp xếp thứ tự Không
8 Hỗ trợ in đáp án trên phiếu tô trắc nghiệm Không
9 Hỗ trợ in mối quan hệ giữa các câu hỏi trên các đề khác nhau Một số ít phần mềm có
10 Hỗ trợ in đề 2 cột, in nhiều đề vào 1 file word Không
11 Hỗ trợ cập nhật tự động Không
12 Hỗ trợ nhận diện đề dưới dạng cây - xem và kiểm tra câu hỏi nhanh chóng Không
13 Hỗ trợ theo dõi và chỉnh sửa các câu hỏi ngay trên Word Không
14 Hỗ trợ thông báo lỗi, sai sót từng câu hỏi khi nhận diện đề Không
15 Hỗ trợ tính năng gom nhóm câu hỏi Không
16 Hỗ trợ tính năng nhóm con – in đề khác nội dung Các phần mềm thu phí mới có
17 Hỗ trợ tính năng nhóm cố định - chỉ trộn thứ tự các lựa chọn không trộn thứ tự câu hỏi Một số ít phần mềm có
18 Hỗ trợ nhận diện Chú thích – Biên soạn đề theo ma trận Không
19 Hỗ trợ nhận diện Giải thích – Hiển thị lời giải chi tiết trên đề gốc Không
20 Hỗ trợ xử lý đề của phần mềm khác: Hỗ trợ đề của MC-MIX, đề nằm trong bảng, … Không
21 Hỗ trợ xuất đề sang các dạng đề nhập vào các phần mềm khác Không
22 Hỗ trợ điều chỉnh phần tên câu hỏi Không
23 Hỗ trợ điều chỉnh việc đánh số câu hỏi – Đối với đề thi tổ hợp môn KHTN, KHXH Không
24 Hỗ trợ điều chỉnh màu sắc các thành phần khi xuất đề Không
25 Hỗ trợ xem trước kết quả của các thiết lập cơ bản trước khi in đề Không
26 Hỗ trợ tra cứu mối liên hệ giữa các câu hỏi ở các đề sau khi xuất đề Một số ít phần mềm có

Bình luận