Trong series này:

Giới thiệu

Ngày xửa ngày xưa! Ah nhầm, mới gần đây thôi! Năm cuối đại học, ngồi nhà rảnh rỗi nên tìm hiểu javarscript, thấy trên mạng mấy cái slider người ta làm đẹp quá chừng, nhưng mà toàn bán mấy chục đô 1 cái, bực mình quá tự viết 1 cái cho nó máu! Sản phẩm này được viết bằng javarscript với mô hình hướng đối tượng dựa trên 2 thư viện là Jquery và TweenMax, về mặt hình thức, tính năng thì không khác mấy những slider có tính phí, cho nên đảm bảo chất lượng, đẹp mắt, khỏi chê! Và đương nhiên là mã nguồn mở, miễn phí cho mọi người!

Phần mềm

Xem thử

Xem từng hiệu ứng

Bình luận