Trong series này:

Welcome

Hiện nay, tuy hầu hết học sinh cấp trung học đã được tiếp cận với bộ môn lập trình qua chương trình tin học lớp 8 và lớp 11, tuy nhiên đa phần chỉ mới được học các kiến thức sơ bộ, các giải thuật hơi phức tạp thì chưa hiểu và chưa vận dụng được, điển hình là các thuật toán sắp xếp cơ bản trong tin học.

Việc truyền tải tư tưởng của các thuật toán sắp xếp của các thầy cô đến học sinh còn nhiều hạn chế và hầu hết học sinh chưa hình dung, chưa hiểu được cách thức hoạt động cũng như tính hiệu quả của các thuật toán sắp xếp trong tin học.

Sách giáo khoa cũng chỉ mới truyền tải tới học sinh 2 giải thuật sắp xếp là Bubble SortSelection Sort, hiện tại chưa có một công cụ nào giúp học sinh có thể tự tìm hiểu các giải thuật sắp xếp cơ bản một cách trực quan và đơn giản.

Đó là lý do mình xây dựng phần mềm SortViewer hỗ trợ cho giáo viên có một công cụ để giới thiệu trực quan, giúp cho học sinh có thể tự tìm hiểu cách hoạt động của các thuật toán sắp xếp trong tin học.

Phần mềm

Xem thử

Bình luận